De evolutietheorie in perspectief

Deze site is bedoeld voor wie de voorkeur geeft aan een beknopte en genuanceerde wetenschappelijke benadering van de evolutietheorie en misschien, na het lezen van de talrijke en soms onderling tegenstrijdige artikels en boeken, door de bomen het bos niet meer ziet. De site komt ook tegemoet aan wie zich stoort aan de ideologische en vaak pseudowetenschappelijke propaganda van voor- en tegenstanders van de theorie, en toch even wil doordenken over dit interessante onderwerp.

Wie dus interesse heeft in een rationele conclusie aangaande onze oorsprong, en zich bewust is van het feit dat het bijna onmogelijk is om zekerheid te krijgen aangaande zo'n complex onderwerp, zal hier duiding vinden om een onderscheid te maken tussen wat we hier ondertussen wel en niet over weten. Of iets nauwkeuriger: waar we meer en minder zeker van zijn.

Op de site vindt u een korte samenvatting van de evolutietheorie, met aandacht voor enkele belangrijke theoretische nuances, en een overzicht van de belangrijkste problemen waar wetenschappers dusver nog geen redelijk antwoord op vonden. Verder vindt u een korte wetenschapsfilosofische toelichting, en vervolgens een voorzichtige balans van 150 jaar wetenschappelijk onderzoek. Tot slot worden de meest gangbare overtuigingen overlopen en wordt hun geloofwaardigheid geduid tegen de achtergrond van een "tussentijdse" eindconclusie.

Verder lezen