Deze site is bedoeld voor wie de voorkeur geeft aan een beknopte en genuanceerde wetenschappelijke benadering van de evolutietheorie en misschien, na het lezen van de talrijke en soms onderling tegenstrijdige artikels en boeken, door de bomen het bos niet meer ziet. De site komt ook tegemoet aan wie zich stoort aan de ideologische en vaak pseudowetenschappelijke propaganda van voor- en tegenstanders van de theorie, en toch even wil doordenken over dit interessante onderwerp.

Voor een genuanceerde wetenschappelijke evaluatie van de evolutietheorie ligt het voor de hand om eerst in te gaan op de fundamenten van de natuurwetenschap zelf, haar mogelijkheden en haar beperkingen. De hamvragen zijn: waarop is het gezag van de wetenschap gebaseerd? En hoe bepaalt men de betrouwbaarheid van een theorie?

De cel is het fundament van het leven. Veel organismen zoals de bacteriën bestaan gewoon uit één enkele cel die alle nodige functies vervult. Andere organismen bestaan uit meerdere cellen die samenwerken. Voor een goed verstaan van de biologie en de evolutietheorie zal een minimaal inzicht in de opbouw en de werking van de cel heel behulpzaam zijn. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven waarbij ook verwezen wordt naar een aantal didactische animatiefilmpjes.