De evolutietheorie: een revolutionair idee

Toen Darwin op 24 november 1859 zijn theorie publiceerde, waren de 1250 exemplaren van het boek dezelfde dag al uitverkocht. Ondertussen is de 6de editie een klassieker geworden. Het geheim achter deze bestseller? Volgens sommigen het geniaal idee van de natuurlijke selectie. Bekend is bijvoorbeeld de uitspraak van zijn tijdgenoot Thomas H. Huxley: "Hoe dom om er niet aan gedacht te hebben." Maar wie het boek leest (en dat kan tegenwoordig on-line) maakt kennis met een opmerkzame geest die inzichten uit verschillende takken van de wetenschap en de meest uiteenlopende waarnemingen, die hij zelf actief verzamelde, wist te integreren tot één samenhangende theorie.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Darwin vandaag model staat, niet alleen voor de triomf van een idee, maar voor sommigen zelfs voor het succes van de wetenschappelijke methode als dusdanig. Daarom is het 150 jaar later nog altijd de moeite waard om de uiteenzetting te beginnen met een analyse van de oorspronkelijke redenering van Darwin zelf.

Enerzijds draagt dit bij tot een helder inzicht in de basisredening achter de evolutietheorie, en vermijdt men dat door zich te verdiepen in de talrijke onderzoeksresultaten van de afgelopen 150 jaar sommigen tussen de bomen het bos niet meer zien. Anderzijds werd bijna 100 jaar later bij het opmaken van de moderne synthese opvallend veel van Darwins gedachtegoed behouden.

Verder lezen