2009 - Balans van 150 jaar wetenschappelijk onderzoek

We weten nu dat de wetenschappelijke bevindingen minder ondubbelzinnig zijn dan men vaak denkt. Dit wil zeker niet zeggen dat we hierdoor niet aan wetenschap kunnen doen of dat de evolutietheorie dus helemaal fout is. Wel dat we een gok moeten wagen: een speculatieve gok. Toch is het interessant om op basis van de actuele kennis zo’n speculatieve gok te wagen, gebaseerd op wat men redelijkerwijs kan veronderstellen.

Speculatieve gok – wetenschappelijke consensus

Als we de argumenten PRO en CONTRA nader onderzoeken, dan ondersteunen de argumenten PRO vooral de eerste deeltheorie: de gemeenschappelijke afstamming van dezelfde voorouder. Omgekeerd bedreigen de argumenten CONTRA vooral de tweede deeltheorie: het samenspel van toeval en natuurlijke selectie. In het voordeel van de eerste deeltheorie spreken de volgorde der fossielen, en de gelijkenissen van zowel functie als defecten in zowel DNA als lichaamsbouw. In het nadeel van de tweede deeltheorie spreken het systematisch ontbreken van overgangsvormen zowel in de fossielen als in het DNA, de enorme traagheid die blijkt uit proefondervindelijke experimenten, het probleem van inteelt, en de enorme complexiteit van de levende cel. Een redelijke conclusie is dus de eerste deeltheorie te vertrouwen en de tweede deeltheorie te verwerpen. De consensus is: we denken te weten wat er gebeurd is en wanneer, maar hoe dit gebeurd is, blijft nog een groot raadsel.

Als we niet zijn ontstaan door een opeenstapeling van toevallige kopieerfouten in het DNA, hoe dan wél? Dit is onderwerp van actueel onderzoek en speculatie. We mogen echter rustig stellen dat het nog heel mysterieus blijft en dat het ook een eerlijk en dapper antwoord is als men toegeeft dat we het vandaag nog niet goed weten. Vooral m.b.t. het ontstaan van het leven zelf – de levende cel – tasten we nog volkomen in het duister. Dit komt omdat de hele evolutietheorie gebaseerd is op zelfreproductie, maar zonder cel geen reproductie. Merk op dat Darwin geen theorie had voor het ontstaan van het leven zelf, doch slechts voor het ontstaan van de diversiteit der soorten, als het leven er dus eenmaal was. Ondertussen blijkt de complexiteit van deze zelfreproductie van een cel op zich al zo enorm, dat in vergelijking daarmee de rest van de evolutie een detail lijkt te zijn… Het behoort vandaag tot de consensus onder vrijwel alle wetenschappers dat er voor het ontstaan van het leven zelf nog geen goede verklaring bekend is. Wat evenwel niet noodzakelijk betekent dat er geen natuurlijke verklaring voor zou bestaan.

Besluit

De volkomen redelijke eindconclusie is (1) dat er evolutie heeft plaatsgevonden op aarde, (2) maar dat men van mening kan verschillen over de oorzaak van deze evolutie, (3) dat een verklaring op basis van toevallige mutaties en natuurlijke selectie vrij kort door de bocht blijkt, (4) en dat de oorsprong van het leven zelf een groot mysterie blijft.

Verder lezen