The blind watchmaker - Richard Dawkins 1986

The blind watchmaker - Richard Dawkins 1986
Het bekende boek van de atheïst Richard Dawkins waarin hij zinspeelt op het werk van Paley i.v.m. een horloge als bewijs van een horlogemaker. Dawkins gebruikt simulaties en analogie om aan te tonen dat cumulatieve selectie van kleine veranderingen buitengewoon krachtig kan zijn: meer dan men intuitief zou aannemen. Daarnaast doet hij moeite om de verschillende standpunten onder evolutionisten met elkaar te verzoenen: als in hun fundamenten uiteindelijk hetzelfde. Zoals bijvoorbeeld het idee van Stephen Gould i.v.m. het punctuerend evenwicht: nieuwe soorten ontstaan op zeldzame plaatsen in tijd en ruimte onder kleine populaties, maar volgens Dawkins, evengoed gradueel. Hij profiteert van de ontdekking van het DNA om dit theoretisch uit te werken ter ondersteuning van de evolutietheorie.