Evolution: a theory in crisis - Michael Denton 1986

Evolution: a theory in crisis - Michael Denton 1986
Een van de eerste dissidente boeken vanuit wetenschappelijk hoek sinds het tot stand komen van de moderne synthese. Denton laat zien dat er met de evolutietheorie heel wat problemen zijn waar men te licht over heen gaat. Dit boek heeft in elk geval andere wetenschappers geïnspireerd om de gangbare theorie iets kritischer te benaderen. Hij besteedt o.a. aandacht aan de feitelijke vaststelling van de talrijke 'gaps' tussen de soorten, onder de levende organismen, onder de fosielen, en zelfs in de biochemie van genen en proteïnen. Hij wijst er echter ook op dat wetenschappers het altijd moeilijk hebben een theorie te verlaten zolang ze geen alternatief hebben en verwijst hiervoor naar historische analogieën zoals het flogiston en de baan van de planeet Mercurius rond de zon: veel onderzoekswerk kan volgens Denton verloren gaan omdat de theorie gewoonlijk voorgaat op de waarnemingen.