Neutral theory of molecular evolution - Motoo Kimura 1983

Neutral theory of molecular evolution - Motoo Kimura 1983
Een aanvankelijk sterk controversiëel boek. Uit onderzoek is immers gebleken dat de meerderheid van de mutaties niet kan worden uitgelegd met natuurlijke selectie. Daarom heeft Kimura vanaf 1968 de neutrale theorie naar voor geschoven. Belangrijk hierbij is het begrip van zgn. genetische drift. Kimura heeft zo een belangrijke bijdrage geleverd tot een meer genuanceerde visie op evolutie.