Natures Destiny - Michael Denton 1998

Natures Destiny - Michael Denton 1998
Denton maakt een inventaris van alle toevalligheden in de cosmos en in de biologie die samen genomen alleen maar toevoegen aan de onvoorstelbare toevalligheid als we het aan toeval zouden willen toeschrijven. Het lijkt hem daarom veel voor de hand liggender om er een doel in te ontwaren. Voor hem is het duidelijk dat het hele universum nauwkeurig afgesteld is met het leven en uiteindelijk de mens als einddoel.