Evolution under the microscope - David Swift 2002

Evolution under the microscope - David Swift 2002
Een systematische analyse van de evolutietheorie met een, voor David Swift, duidelijke conclusie: er zijn vandaag teveel problemen met de evolutie theorie om het klassieke neodarwinisme nog langer aan te houden. Hoewel hij hiervoor argumenten vindt uit verschillende wetenschappelijke disciplines, geven vooral de biochemische inzichten voor hem de doorslag. Als conclusie geeft Swift in het laatste hoofdstuk een alternatieve interpretatie van de wetenschappelijke feiten: evolutie binnen welbepaalde grenzen. Zoals andere schrijvers wijst hij er echter op dat wetenschappers dusver weinig alternatief hebben vermits een zeker naturalisme eigen is aan de wetenschappelijke methode zelf.