Molecular biology of the cell - studieboek 2002

Molecular biology of the cell - studieboek 2002
Voor wie graag een inleiding leest in biochemie is dit boek zonder meer een aanrader. Beginnend met de eenvoudige concepten uit de organische chemie, worden een voor een de verschillende aspecten van de interne werking van de cel uiteengezet. Aan het einde wordt nog net sumier ingegaan op de werking van het imuun systeem. Dit basiswerk doornemen kan helpen om te begrijpen waar zowel voor- als tegenstanders van de verschillende evolutietheoriën in meer populaire werken naar verwijzen en kan ook een mooie bibliografie zijn voor wie graag dieper op iets wil ingaan. Dit boek gaat niet over evolutie als dusdanig maar over biochemie die uiteindelijk de sleutel is tot het begrijpen (of weerleggen) van de evolutietheorie. Op dit niveau blijkt het mysterie van het leven enorm: in vergelijking met het ontstaan van de eerste cel lijkt de rest van de evolutie over de afgelopen miljarden jaren een 'detail'.