Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp - C. Dekker 2001

Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp - C. Dekker 2001
Een van de weinige Nederlandstalige boeken over dit onderwerp die de evolutietheorie in vraag stellen, geschreven door wetenschapslui uit Nederland. Dit is wat men zou noemen een typisch Intelligent Design boek.