The selfish gene - Richard Dawkins 1976

The selfish gene - Richard Dawkins 1976
Een voorbeeld van extreem reductionisme. Alles wordt door Dawkins herleid tot zelfzuchtige genen. Het idee lijkt nogal vergezocht, temeer dat in de praktijk veel genen juist nauw blijken samen te werken.