Fossils and evolution - T. S. Kemp 1999

Fossils and evolution - T. S. Kemp 1999
Een systematisch overzicht van de methode die paleontologen gebruiken bij het interpreteren van fossielen. Daarbij wijst hij op de fundamentele "epistemologische" kloof: fossielen geven heel onvolledige informatie over grote tijdsperioden, terwijl het biochemisch onderzoek in het labo gedetailleerde informatie geeft over heel korte tijdsperioden. Het lijkt moeilijk deze kloof te overbruggen zodat evolutie in feite moeilijk (direct) waarneembaar is. De waarnemingen in het labo kan je niet zomaar extrapoleren over grote tijdsspannen; omgekeerd kan je moeilijk intrapoleren in het fossielen archief omdat de tijdskloven hiervoor te groot blijken. Hierin schuilt een belangrijke beperking bij de interpretatie van waarnemingen.